De verloedering van de camping de Berekuil is niet alleen een zaak van eigenaar Driessen, maar ook de gemeente Utrecht heeft daar een grote rol in gespeeld. De gemeente heeft haar verantwoordelijkheden niet genomen, terwijl die duidelijk in de erfpachtvoorwaarden beschreven staan.

Vanaf midden jaren 90 van de vorige eeuw toen Camping de Berekuil in handen kwam van V.O.F. Driessen-Schoen, is het verval ingetreden. Eerst werden er chalets door de eigenaar geplaatst en verkocht met een vaste plaats. Toen de standplaatsen eenmaal verkocht waren, werd onderhoud aan de wegen en paden niet meer nodig geacht. Heggen werden nog wel gesnoeid en het gras werd gemaaid maar daarmee is alles gezegd. Het zwembad was slechts een maand per jaar open evenals het kampwinkeltje. Aan kapotte wegen en paden werd niets gedaan. Modderige staanplaatsen en drassige tentenveldjes werden de standaard. De sanitaire voorzieningen voor toeristen werden zwaar verwaarloosd.

Maar het was dan ook niet de bedoeling om er een fijne camping van te maken, maar om de zaak weer door te verkopen voor veel geld aan een projectontwikkelaar die het terrein zou leegvegen en er een soort bungalowpark van zou kunnen maken. Dan is onderhoud immers weggegooid geld.

Na jarenlange verwaarlozing en achterstallig onderhoud werd op 1 oktober 2007 de camping door de eigenaar gesloten. Alle standplaatshouders ontvingen een brief met dank voor de leuke tijd en kregen de vriendelijke groeten. Toeristen werden weggestuurd.

Hier had de gemeente Utrecht moeten ingrijpen maar dat deed zij niet. De horecaondernemer op de camping voorzag dat zijn bedrijf de dupe zou zijn van de illegale sluiting. Via een kort geding wist hij af te dwingen dat de camping weer geopend moest worden.

De camping was weer open, maar toeristen waren niet echt welkom. Op de deur bij de receptie hing een briefje met de tekst “beperkt geopend” en daarbij het tarief van € 50,- per nacht.

De kwalitieit van de camping ging vanaf dat momend hollend achteruit. Medewerkers van Toezicht en Handhaving van de gemeente kwamen bijna wekelijks op de camping. Niet om de kwaliteit van de camping te verbeteren, maar om de standplaatshouders aan te pakken. Chalets die volgens de nieuw verzonnen regels slechts 3 of 4 m2 te groot waren, moesten op last van dwangsommen van maar liefst € 20.000 aangepast of verwijderd worden. Voor iets te grote schuurtjes werden dwangsommen van € 5000,- opgelegd. Bij deze handhaving werd de alom beproefde verdeel-en-heersmethode toegepast. Pak slechts een enkeling tegelijk aan, dan kan men zich niet groeperen.

De camping was inmiddels toeristisch niet meer bruikbaar. Grote groepen beruchte Ierse reizigers betaalden graag € 200 per week per caravan omdat ze vrijwel nergens anders meer welkom waren. Een brief aan het college van B&W en aan de gemeenteraad in mei 2011 heeft niet mogen baten. Ruim een half jaar later kregen we antwoord van het college dat dit niet een zaak was van de gemeente maar tussen de campinggebruikers en de campingeigenaar.

Uit de erfpachtvoorwaarden die door zowel de gemeente als de campingeigenaar zijn ondertekend, blijkt dat de gemeente wel degelijk verantwoordelijk is voor de kwalitit van de camping en dat zij haar plicht niet is nagekomen.

Vrijdag 27 januari 2012 stuurde de belangenvereniging per e-mail een brief naar het college van B&W, de gemeenteraad en de raadsleden over deze erfpachtvoorwaarden.

Een uur later was deze brief al op de website van RTV Utrecht geplaatst met een artikel erbij. Ook kregen we zeer snel een reactie van de VVD fractie die samenhangt met een ander artikel dat eerder de dag op de site van RTV Utrecht was geplaatst.

Lees hier de brief aan de gemeente

Zie ook RTV Utrecht:

Conflict camping de Berekuil sleept zich voort
Bewoners Berekuil sturen brief naar gemeente
Vragen VVD over slechte staat camping De Berekuil
Utrechtse camping De Berekuil zwaar verwaarloosd

Actueel aanbod

Op dit moment zijn er geen chalets beschikbaar voor huur of koop. Gezien de situatie op Camping de Berekuil (zie de rest van deze website) is er geen of een zeer beperkte aanbod.
Het heeft geen zin om contact met ons op te nemen over beschikbaarheid van chalets. Deze pagina wordt bijgewerkt zodra er wijzigingen zijn in het aanbod.

Kom later s.v.p. nog eens terug om het aanbod te bekijken.

Verhuren?

Wil je een chalet verhuren? Leden van Belangenvereniging Camping de Berekuil die hun chalet willen verhuren, kunnen contact opnemen om hier een advertentiepagina te plaatsen.

Algemene voorwaarden van Belangenvereniging Camping de Berekuil (hierna te noemen "de vereniging"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam "Het Bevel", KvK-nummer 30155870. 

Een account voor de website van de vereniging geeft toegang tot diverse besloten delen van de website en tot het forum. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op lidmaatschap van de vereniging in algemene zin alsmede op het gebruik van het account voor de website en forum. 

Lidmaatschap van de vereniging houdt in dat:

 1. U jaarlijks contributie betaalt aan de vereniging. De hoogte van de contributie wordt bepaald door de Algemene Ledenvergadering (ALV).
 2. U eventuele extra bijdragen betaalt of heeft betaald die door de ALV zijn goedgekeurd. Zie ook extra bijdrage 2008, bepaald door de ALV van oktober 2007.
 3. U een chalet of stacaravan op Camping de Berekuil in Utrecht bezit of huurt c.q. u de standplaats huurt van de campingexploitant
 4. U niet behoort tot een wederpartij die belangen heeft of vertegenwoordigt die logischerwijs anders dan wel strijdig zijn met die van de chaleteigenaren en/of de vereniging.

Uw account voor de website en het forum:

 • Een account is gekoppeld aan lidmaatschap van de vereniging.
 • Het account is strikt persoonlijk en mag nooit aan derden beschikbaar geteld worden.
 • Documentatie of informatie op besloten delen van de website is strikt bedoeld voor leden van de vereniging en mag nooit aan derden worden verstrekt.
  Onderwerpen die in het forum worden besproken, moeten te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en dienen nooit doorgespeeld te worden aan derden.
 • Er wordt slechts één account per lidmaatschap verstrekt.
 • Voorkom misbruik van je account en gebruik een gebruikersnaam en wachtwoordcombinatie die u niet op andere websites gebruikt en die niet eenvoudig door anderen geraden zou kunnen worden.
 • Bij vermoeden van misbruik van een account, behoud het bestuur van de vereniging zich het recht voor om een account te blokkeren.
 • Bij achterstallige betalingen van contributie of extra bijdragen, behoud het bestuur van de vereniging zich het recht voor om een account te blokkeren of beperkte toegang te geven tot besloten delen van de website en/of forum.

Belangenvereniging Camping de Berekuil vertegenwoordigt een groot deel van de standplaatshouders en -huurders op Camping de Berekuil in Utrecht.

Als belangenvereniging vertegenwoordigen wij niet de camping. Voor vragen die betrekkig hebben op boekingen, reserveringen en prijzen, kunt u dus niet bij ons terecht. Vragen van dien aard worden niet door ons beantwoord. U kunt zich daarvoor wenden tot de campingbeheerder. De camping heeft helaas zelf geen website, geen e-mailadres en zelfs geen telefoonnummer.

De camping is het gehele jaar geopend en reserveren is niet nodig. Bestudeer eerst onze website, dan kunt u zich bedenken.

Huidige situatie

Momenteel zitten de standplaatshouders tussen twee vuren in. Aan de ene kant wil de gemeente Utrecht vele chalets illegaal verklaren, aan de andere kant probeert de campingexploitant  â€”V.O.F. Driessen-Schoen— de camping leeg te krijgen zonder de standplaatshouders enige compensatie te bieden.

In oktober 2007 stuurde de exploitant een soort van huuropzegging aan alle standplaatshouders c.q. chaleteigenaren. Deze huuropzegging hebben we bestreden, bleek niet rechtsgeldig en is inmiddels ingetrokken.

Wat doen wij

Momenteel staan de volgende acties op de agenda:

 • Bestrijden van het bestemmingsplan Camping de Berekuil. De gemeente heeft een knullig bestemmingsplan gepresenteerd die door de Utrechtse gemeenteraad  â€”met uitsluiting van de SP fractie—  is goedgekeurd. In dit bestemmingsplan wil de gemeente veel chalets wegbestemmen en een niet nader gespecificeerde herindeling mogelijk maken. Het bestemmingsplan bevat geen enkele overgangsrechten voor standplaatshouders, creëert grote rechtsonzekerheid en neemt onze rechtsbescherming feitelijk weg. Het is in onze ogen een zeer asociaal bestemmingsplan die zich richt tegen burgers. Wij hebben beroep tegen het bestemmingsplan ingediend en deze is ontvankelijk verklaard. De procedure loopt nog.

 • Bestrijden dat de camping wordt gesloten door de eigenaar en wordt verkocht aan projectontwikkelaars die er een soort vakantiepark van willen maken met dure vakantiehuisjes.

 • Wij maken ons hard dat Camping de Berekuil weer een gezellige familiecamping wordt waar toeristen zich welkom voelen en een plezierige vakantie beleven.