De verloedering van de camping de Berekuil is niet alleen een zaak van eigenaar Driessen, maar ook de gemeente Utrecht heeft daar een grote rol in gespeeld. De gemeente heeft haar verantwoordelijkheden niet genomen, terwijl die duidelijk in de erfpachtvoorwaarden beschreven staan.

Vanaf midden jaren 90 van de vorige eeuw toen Camping de Berekuil in handen kwam van V.O.F. Driessen-Schoen, is het verval ingetreden. Eerst werden er chalets door de eigenaar geplaatst en verkocht met een vaste plaats. Toen de standplaatsen eenmaal verkocht waren, werd onderhoud aan de wegen en paden niet meer nodig geacht. Heggen werden nog wel gesnoeid en het gras werd gemaaid maar daarmee is alles gezegd. Het zwembad was slechts een maand per...

Actueel aanbod

Op dit moment zijn er geen chalets beschikbaar voor huur of koop. Gezien de situatie op Camping de Berekuil (zie de rest van deze website) is er geen of een zeer beperkte aanbod.
Het heeft geen zin om contact met ons op te nemen over beschikbaarheid van chalets. Deze pagina wordt bijgewerkt zodra er wijzigingen zijn in het aanbod.

Kom later s.v.p. nog eens terug om het aanbod te bekijken.

Verhuren?

Wil je een chalet verhuren? Leden van Belangenvereniging Camping de Berekuil...

Algemene voorwaarden van Belangenvereniging Camping de Berekuil (hierna te noemen "de vereniging"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam "Het Bevel", KvK-nummer 30155870. 

Een account voor de website van de vereniging geeft toegang tot diverse besloten delen van de website en tot het forum. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op lidmaatschap van de vereniging in algemene zin alsmede op het gebruik van het account voor de website en...

Belangenvereniging Camping de Berekuil vertegenwoordigt een groot deel van de standplaatshouders en -huurders op Camping de Berekuil in Utrecht.

Als belangenvereniging vertegenwoordigen wij niet de camping. Voor vragen die betrekkig hebben op boekingen, reserveringen en prijzen, kunt u dus niet bij ons terecht. Vragen van dien aard worden niet door ons beantwoord. U kunt zich daarvoor wenden tot de campingbeheerder. De camping heeft helaas zelf geen website, geen e-mailadres en zelfs geen...