Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Belangenvereniging Camping de Berekuil (hierna te noemen "de vereniging"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam "Het Bevel", KvK-nummer 30155870. 

Een account voor de website van de vereniging geeft toegang tot diverse besloten delen van de website en tot het forum. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op lidmaatschap van de vereniging in algemene zin alsmede op het gebruik van het account voor de website en forum. 

Lidmaatschap van de vereniging houdt in dat:

 1. U jaarlijks contributie betaalt aan de vereniging. De hoogte van de contributie wordt bepaald door de Algemene Ledenvergadering (ALV).
 2. U eventuele extra bijdragen betaalt of heeft betaald die door de ALV zijn goedgekeurd. Zie ook extra bijdrage 2008, bepaald door de ALV van oktober 2007.
 3. U een chalet of stacaravan op Camping de Berekuil in Utrecht bezit of huurt c.q. u de standplaats huurt van de campingexploitant
 4. U niet behoort tot een wederpartij die belangen heeft of vertegenwoordigt die logischerwijs anders dan wel strijdig zijn met die van de chaleteigenaren en/of de vereniging.

Uw account voor de website en het forum:

 • Een account is gekoppeld aan lidmaatschap van de vereniging.
 • Het account is strikt persoonlijk en mag nooit aan derden beschikbaar geteld worden.
 • Documentatie of informatie op besloten delen van de website is strikt bedoeld voor leden van de vereniging en mag nooit aan derden worden verstrekt.
  Onderwerpen die in het forum worden besproken, moeten te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en dienen nooit doorgespeeld te worden aan derden.
 • Er wordt slechts één account per lidmaatschap verstrekt.
 • Voorkom misbruik van je account en gebruik een gebruikersnaam en wachtwoordcombinatie die u niet op andere websites gebruikt en die niet eenvoudig door anderen geraden zou kunnen worden.
 • Bij vermoeden van misbruik van een account, behoud het bestuur van de vereniging zich het recht voor om een account te blokkeren.
 • Bij achterstallige betalingen van contributie of extra bijdragen, behoud het bestuur van de vereniging zich het recht voor om een account te blokkeren of beperkte toegang te geven tot besloten delen van de website en/of forum.