In de zomer van 2016 diende dhr. Oostveen een vergunningsaanvraag in bij de gemeente voor de bouw van 34 chalets. Op 25-10 publiceerde de gemeente dat een vergunning is verleend voor 21 chalets. Niet alleen komt de verleende vergunning niet overeen met de aanvraag maar ook tekeningen bij de afgehandelde vergunning zijn opeens anders dan die bij de aanvraag. Deze hele zaak klopt van geen kanten. Natuurlijk heeft de belangenvereniging bezwaar aangetekend.

Wij hebben vastgesteld dat de verleende vergunning is verstrekt op grond van onjuiste informatie bij de aanvraag. De weergegeven “bestaande situatie” komt niet overeen met de werkelijke situatie en de “nieuwe situatie” is conflicterend met de...

De heer Ton Oostveen van Bouwpro B.V. c.q. Camping de Berekuil heeft tegen maar liefst drie chaleteigenaren op Camping de Berekuil rechtszaken aangespannen om ze van de camping af te krijgen. Zij zouden moedwillig zijn herstructurering van de camping tegenwerken, onwillig zijn de nieuwe huurovereenkomst (een wurgcontract) te tekenen en notoire wanbetalers zijn.

Het waren reeds langlopende rechtszaken maar op 10 februari 2016 deed – toch eerder dan verwacht – de...

Entree Camping de BerekuilDat Ton Oostveen geen campingbeheerder is maar een projectontwikkelaar, is op 1 april 2015 voor eens en altijd duidelijk geworden. Op de dag dat het nieuwe campingseizoen startte, heeft Oostveen zijn reeds twee jaar gaande zijnde en steeds gestopte bouwwerkzaamheden op Camping de Berekuil hervat. Grof materieel is 1 april de camping opgereden. Er werden een grote graafmachine, bulldozers en een enorme betonvergruizer op het terrein geparkeerd. De niets vermoedende paastoeristen...

Bluf en intimidaties, we zijn het inmiddels wel gewend. Ook de nieuwste aspirant campingeigenaar Ton Oostveen lukt het niet om eigenaar te worden van de camping. En dat is niet vreemd omdat hij geen enkele waarde hecht aan de belangen van anderen.

Al weer bijna twee jaar is vastgoedeigenaar Ton Oostveen aanwezig op de camping. Er wordt een begin gemaakt aan de bouw van een nieuwe receptie in een bestaand gebouw dat inmiddels al weer een jaar onaangeroerd is en als een bouwval aan...

Diverse aspirant kopers hebben al hun sporen achtergelaten op Camping de Berekuil. Telkens zonder toestemming van de gemeente. Al meerdere malen heeft Belangenvereniging Camping de Berekuil bij de gemeente aangekaart, dat de erfpachtvoorwaarden niet worden nageleefd en dat er gehandeld wordt in strijd met die voorwaarden.

We worden dan door de gemeente afgescheept met antwoorden als “Wij erkennen de andere partijen niet. Alleen V.O.F. Driessen-Schoen is voor ons een...

Het laatste nieuws van het Joomla! Team