Als een bepaalde bekende krant – met twee-letterige naam – een artikel plaatst over onze camping, dan kunnen we er gif op innemen dat er onzin verkondigd wordt.

Camping De Berekuil voorlopig dicht voor toeristen...”, is waar en niet verrassend want dat geldt voor alle campings in Nederland. “...maar bouw van 80 chalets en restaurant gaat door”, vervolgt de krantenkop. En ook dat is waar... al zeven jaar lang!

Eind 2013 begon Oostveen - die inmiddels eigenaar van de camping is - met het aanleggen van funderingen voor huisjes op de camping. Er werd wat gedaan, het voornaamste is dat de camping tot een grote bouwput werd getransformeerd die er tot op heden nog is. Na een regenbui is het één grote modderbende op de camping omdat in plaats van bouwzand er overal zwarte grond is uitgereden.

Afgelopen winter is er wel weer gebouwd aan de funderingen en huisjes maar het gaat nog steeds ontzettend traag. En dat komt volgens Oostveen altijd door anderen.

In 2014 kon de bouw zogenaamd niet verder door een aantal chalets die in de weg stonden. De rechter gaf Oostveen daarin gelijk en ging er ook in mee dat er een spoedeisend belang zou zijn. Vervolgens heeft Oostveen geschikt met die mensen en is overeengekomen dat de chalets zouden worden verplaatst op de camping. Hij zou alle kosten en de uitvoering voor zijn zou rekening nemen. Tot op heden heeft hij dit verzuimd en staan de chalets nog altijd op dezelfde plek. Hoezo spoedeisend belang?

Eind 2017 was alles met de gemeente geregeld, de overdracht vond plaats in juni 2018. In diezelfde maand schrijft de krant, "Aanvankelijk beloofde projectontwikkelaar Oostveen dat de camping er deze zomer als nieuw zou bijliggen, maar dit blijkt niet het geval."

En nu zelfs in 2020 blijkt het nog steeds niet het geval!

Juridisch gesteggel met een paar vaste bewoners die niet willen wijken van de camping, hebben volgens Oostveen gezorgd voor de vertraging.

Daar oordeelde de voorzieningenrechter duidelijk heel anders over. Het kort geding in maart dit jaar tegen drie chaleteigenarten heeft Oostveen overtuigend verloren. Op alle punten is hij in het ongelijk gesteld. Het komt er in het kort op neer dat Oostveen getekende vaststellingsovereenkomsten niet is nagekomen, hij niet overlegt en communiceert met de betrokkenen, dat de chalets de voortgang van de bouwwerkzaamheden niet in de weg staan en dat er geen sprake is van tegenwerking door chaleteigenaren.

Inmiddels kennen wij de smoesjes van Oostveen maar al te goed. Al zijn projecten schijnen tergend lang te duren. Maar hij schijnt dan ook een lange adem te hebben... als je de krant geloven mag.

In de zomer van 2016 diende dhr. Oostveen een vergunningsaanvraag in bij de gemeente voor de bouw van 34 chalets. Op 25-10 publiceerde de gemeente dat een vergunning is verleend voor 21 chalets. Niet alleen komt de verleende vergunning niet overeen met de aanvraag maar ook tekeningen bij de afgehandelde vergunning zijn opeens anders dan die bij de aanvraag. Deze hele zaak klopt van geen kanten. Natuurlijk heeft de belangenvereniging bezwaar aangetekend.

Wij hebben vastgesteld dat de verleende vergunning is verstrekt op grond van onjuiste informatie bij de aanvraag. De weergegeven “bestaande situatie” komt niet overeen met de werkelijke situatie en de “nieuwe situatie” is conflicterend met de werkelijke huidige situatie en in strijd met de rechten van reeds bestaande vergunninghouders.

Zo worden er in de “situatie bestaand” maar liefst 13 bestaande chalets van vergunninghouders weggelaten op de tekeningen en in de “situatie nieuw” staan op sommige van die plaatsen opeens nieuwe huisjes van de camping. De gemeente heeft kennelijk niet de moeite genomen om de aanvraag aan de realiteit te toetsen of vindt de belangen van andere vergunninghouders onbeduidend. Met het toekennen van de vergunning is de gemeente ook in strijd met artikel 5 van de regels bij het vigerende bestemmingsplan “De Berekuil”.

Artikel 5: Antidubbeltelbepaling Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat een stuk grond dat al eens was betrokken bij het verlenen van een bouwvergunning bij de beoordeling van latere bouwplannen nogmaals wordt betrokken.

Nog schokkender wordt het als bij de vergunning op het kaartje “Situatie nieuw” bij 2 chalets de opmerking staat, “Bestaande chalets slopen i.v.m. beeldkwaliteit camping”. Ten eerste stond deze opmerking helemaal niet op de tekening bij de aanvraag, dus heeft de gemeente deze er zelf aan toegevoegd of heeft Oostveen dit later met de gemeente bekokstoofd? En ten tweede, laten dit nu net die 2 chalets zijn die dhr. Oostveen heeft getracht middels een kort geding te laten ontruimen maar waarin de rechter hem in zeer uitgebreide motivatie op alle punten in het ongelijk heeft gesteld in februari 2016. Zie: Oostveen haalt bakzeil bij rechter.

Volgens de tekeningen staat er een restaurant op het terrein, en daarnaast een parkeerterrein voor 82 plaatsen. Beiden bestaan niet en hebben nooit bestaan. Er was ooit een heel ander gebouw waar een kantine was gevestigd maar die is al jaren geleden afgebroken. Het restaurant dat er zou moeten komen, is nooit gebouwd en daarom is de vergunning daarvoor ook reeds lang verlopen. Er staat al jaren een geraamte van een oude varkenschuur waarvan de bouw al meer dan een jaar stil ligt. Middenin dat geraamte staan nog steeds een paar mooie bomen!

Het is al jaren een puinhoop op de camping en daar is de gemeente en het “management” van de camping debet aan. Soms vraag je je af welke rol de gemeente speelt bij dit soort spelletjes. Dit hele zaakje stinkt wat ons betreft.

Belangrijke links voor dit artikel:

Omgevingsvergunning
Bezwaarschrift
Inventarisatie december 2016
Oostveen haalt bakzeil bij rechter

De heer Ton Oostveen van Bouwpro B.V. c.q. Camping de Berekuil heeft tegen maar liefst drie chaleteigenaren op Camping de Berekuil rechtszaken aangespannen om ze van de camping af te krijgen. Zij zouden moedwillig zijn herstructurering van de camping tegenwerken, onwillig zijn de nieuwe huurovereenkomst (een wurgcontract) te tekenen en notoire wanbetalers zijn.

Het waren reeds langlopende rechtszaken maar op 10 februari 2016 deed – toch eerder dan verwacht – de kantonrechter uitspraak. Oostveen is op alle punten in het ongelijk gesteld!

De kantonrechter gaat gelukkig diep inhoudelijk in op alle beweringen van Oostveen en ontzenuwt ze stuk voor stuk. Er is géén sprake van wanbetaling als de jaarplaats in twee termijnen betaald wordt. Er is wél sprake van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en dus moet Oostveen wél schadeloosstellen. Herstructurering van de camping is wél mogelijk, ook al moet Oostveen rekening houden met de huidige chaleteigenaren. En de nieuwe overeenkomst die Oostveen de chaleteigenaren voorlegt is erg ongunstig voor de chaleteigenaren.

Oostveen beroept zich op het feit dat hij op zijn kosten de chalets wil verplaatsen naar een andere locatie op de camping. De kantonrechter ziet in dat Oostveen dit wel belooft, maar niet nakomt. Er zijn immers al verplaatsingsovereenkomsten getekend, maar zonder opgaaf van reden laat Oostveen de datum van verplaatsing passeren. Daarom wordt ook dit argument van Oostveen van tafel geveegd.

Tijdens de laatste rechtszitting verklaarde Oostveen onverwacht dat hij de eis van het tekenen van het nieuwe wurgcontract liet vallen. Zelfs deze wanhoopsdaad van Oostveen heeft geen indruk op de kantonrechter gemaakt.

Deze uitspraken zijn een enorme steun in de rug van de chaleteigenaren en roepen een halt toe aan de tegen alle redelijkheid en billijkheid ingaande ontwikkelplannen van Oostveen.

De uitspraken zijn te lezen via onderstaande links:
3174784 UC EXPL 14-9946 aw/1370
3476492 UC EXPL 14-15858 aw/1370
3202235 UC EXPL 14-10518 aw/1370

Entree Camping de BerekuilDat Ton Oostveen geen campingbeheerder is maar een projectontwikkelaar, is op 1 april 2015 voor eens en altijd duidelijk geworden. Op de dag dat het nieuwe campingseizoen startte, heeft Oostveen zijn reeds twee jaar gaande zijnde en steeds gestopte bouwwerkzaamheden op Camping de Berekuil hervat. Grof materieel is 1 april de camping opgereden. Er werden een grote graafmachine, bulldozers en een enorme betonvergruizer op het terrein geparkeerd. De niets vermoedende paastoeristen werden getrakteerd op luidruchtige werkzaamheden en onder de modder gereden paden.

En dat allemaal op een camping waar het – om met de woorden van het AD te spreken – lijkt of er een bom ontploft is. Overal liggen bergen puin. Zijn de overblijfselen zichtbaar van standplaatsen waar ooit eens mooie tuinen waren en chalets stonden.

Sinds 2013 probeert Oostveen met zijn BouwPro B.V. de camping over te nemen van Driessen die sinds 1995 de camping als zijn financiële melkkoe gebruikt heeft. Toen Driessen begin eenentwintigste eeuw door de vaste recreanten en de gemeente Utrecht een halt is toegeroepen, probeerde hij de camping te verkopen. Veel aspirant-kopers gingen Oostveen voor en zijn even zo snel weer afgedropen. Oostveen lijkt uit ander hout gesneden. Door zijn jarenlange project ontwikkelervaring in en rond de gemeente Utrecht, weet Oostveen dat alles zijn tijd nodig heeft. Oostveen – zelf niet meer de jongste – geeft zichzelf alle tijd van de wereld en herstructureert de camping op zijn dooie akkertje.

Honderden kanaalplatenOf dit nu een bewuste aanpak is of dat dit komt door geldgebrek van Oostveen is niet duidelijk. Waarschijnlijk beiden. Wel duidelijk is dat deze werkwijze niet in de haak is. Zonder dat Oostveen beschikt over goedkeuring van de gemeente Utrecht, zonder dat hij eigenaar heeft kunnen worden van de camping en zonder dat hijzelf een vaststaand plan heeft met de camping, is hij wel overal aan begonnen. Al twee jaar gebruikt Oostveen de camping als opslagplaats voor zijn BouwPro B.V. Er liggen honderden betonnen kanaalplaten opgeslagen, waarvan nu al weer een jaar geleden tientallen betonnen plateaus zijn gemaakt.

Waar de huisjes zijn die daarop geplaatst moeten worden is een raadsel. Oostveen verkondigd dat ze klaar zijn en dat ze zo neergezet kunnen worden. Maar we zien niets. Af en toe zet een toerist zijn tent neer op zo'n plateau. Maar daar kunnen ze niet voor bedoeld zijn. Oostveen – mogelijk lijdend aan zelfoverschatting – dacht waarschijnlijk wel even de camping vol met prefab vakantiewoningen te hebben als de Grand Départ van de Tour de France in Utrecht zou plaatsvinden. Zo’n evenement is voor een ondernemer natuurlijk een natte droom. Heerlijk fantaseren over het grote geld dat je daarmee kunt verdienen. Aan de keukentafel plannen maken en die proberen in te passen in de tijd die nog rest tot het grote evenement. Maar ja, de Tour de France is toch iets groter dan Ton Oostveen. Het is niet de Grand Départ die uitgesteld wordt, het zijn de dromen van Oostveen die op de lange baan geschoven worden.

De nieuwe receptieAls Oostveen geld heeft en nog bouwvakkers kan vinden die voor hem willen werken (en meestal halverwege de klus weglopen omdat ze niet betaald krijgen), worden er wat werkzaamheden uitgevoerd. Vooral sloopwerkzaamheden. De oude kantine is meer dan een jaar geleden gesloopt en er is niets voor in de plaats gekomen. Waar het nieuwe receptiegebouw moet verrijzen staat nu al meer dan een jaar een half afgebouwd bouwval. Dan opeens start Oostveen een kort geding tegen een chaleteigenaar die hem in de weg staat. Oostveen voert in de rechtszaak aan dat de betreffende chalet de werkzaamheden belemmert en dat op die manier de herstructurering geen doorgang kan vinden. De jammerlijk slecht ingelezen en geïnformeerde rechters in Utrecht geven hem dan gelijk en dan… dan gebeurt er niets meer. Het is eerder ordinair machtsvertoon dat Oostveen tentoonspreidt, dan dat hij op een zinvolle manier een project aan het ontwikkelen is.

En de gemeente Utrecht laat hem gewoon zijn gang gaan! Het is natuurlijk al een enorme blamage voor een stad als Utrecht, dat er geen fatsoenlijk beheerde stadscamping is voor de duizenden fietsliefhebbers die de stad in juli aandoen. Er worden toercampings opgezet en via de site van de gemeente Utrecht worden verschillende campings aangeprezen. Maar niet Camping de Berekuil! De gemeente Utrecht heeft de hoop lang geleden al opgegeven dat het ooit nog wat zou worden met die camping. Ze laten mannetjes als Driessen en Oostveen lekker aanmodderen en hopen ondertussen dat ze op die manier van die lastige chaleteigenaren op de camping afkomen. De gemeente Utrecht zal dat nooit hardop uitspreken, maar is ooit een heksenjacht tegen die chaleteigenaren begonnen en is niet van plan die te stoppen totdat de laatste vaste recreant vertrokken is. Doen ze dat uit trots? Uit rancune? Uit jalousie? Of gebeurt dit allemaal alleen maar omdat ze incompetent zijn?

Bluf en intimidaties, we zijn het inmiddels wel gewend. Ook de nieuwste aspirant campingeigenaar Ton Oostveen lukt het niet om eigenaar te worden van de camping. En dat is niet vreemd omdat hij geen enkele waarde hecht aan de belangen van anderen.

Al weer bijna twee jaar is vastgoedeigenaar Ton Oostveen aanwezig op de camping. Er wordt een begin gemaakt aan de bouw van een nieuwe receptie in een bestaand gebouw dat inmiddels al weer een jaar onaangeroerd is en als een bouwval aan de ingang van de camping staat. Veel activiteit... tot er niet betaald wordt en de aannemers weg blijven. Uit diverse richtingen horen we dat dit zo'n beetje het handelsmerk is van dhr. Oostveen: iets beginnen en niet afmaken of er een zeer langdurig project van maken waarvan niemand weet waar het einde is. Wij weten inmiddels ook dat hij in zeven sloten tegelijk loopt.

Stalen rijplaten die begin 2014 noodzakelijkerwijs werden neergelegd omdat de paden kapotgereden waren en onbegaanbaar raakten, zijn na een half jaar weer weggehaald door de verhuurder van de rijplaten omdat er niet betaald werd. De paden zijn weer even onbegaanbaar als voorheen. Er staan puincontainers die al een jaar niet opgehaald zijn omdat er niet voor betaald wordt, de rekening loopt op. Nieuwe containers die nu nodig zijn, worden daarom bij andere bedrijven besteld.

De camping kan niet verkocht worden vanwege beslagleggingen over het niet leveren van gas en niet betaalde dwangsommen. Oostveen heeft in juni 2014 die beslagleggingen proberen op te heffen via een kort geding maar de rechter heeft die vordering afgewezen.

Gemeente Utrecht heeft in februari 2015 toestemming aan Oostveen gegeven voor het beheer van de camping. Over de erfpachtoverdracht waren ze nog in onderhandeling maar de gemeente was niet op de hoogte van beslagleggingen (ook op de erfpachtrecht). Reden voor Oostveen om mensen te intimideren dat ze nu enkel aan hem mogen betalen en dat betalingen aan VOF Driessen-Schoen niet legaal zijn en als onbetaald worden beschouwd. Onzin natuurlijk want de chaleteigenaren hebben overeenkomsten met de camping en Oostveen is daar niet de eigenaar van.

We hebben de gemeente gewezen op het feit dat er een constructie gebruikt wordt tussen de VOF Driessen-Schoen en Bouwpro B.V. die bedoeld lijkt te zijn om andere belanghebbenden de wind uit de zeilen te nemen en te duperen.

Op 27 maart lezen we op RTVU het volgende: Utrecht steekt weer stokje voor verkoop De Berekuil.

Het laatste nieuws van het Joomla! Team