Elenbaas zet mensen in de kou

Op 10 januari 2013 loopt het contract tussen de camping en gasleverancier Guliker’s af. De camping is niet van plan de leverantie voort te laten zetten en belemmert daarmee de continuering van de onderliggende overeenkomsten die de chaleteigenaren hebben met de gasleverancier.

Marco Elenbaas heeft aan diverse mensen verklaart dat hij wil overstappen op aardgas en dat zou voor alle partijen goedkoper zijn. Als hij dit echt waar maakt, dan zouden wij tevreden zijn. Dit is echter een leugen om de mensen gerust te stellen. Uit niets blijkt namelijk dat hij daadwerkelijk van plan is de chalets op aardgas aan te sluiten.

Hoewel familie Elenbaas zonder recht of titel de campingexploitatie c.q. het beheer op zich heeft genomen, de erfpachtvoorwaarden verbieden namelijk dat dit uit handen wordt gegeven aan derden, is dit een zoveelste poging van de familie Elenbaas om het de chaleteigenaren zo onaangenaam mogelijk te maken. En het doel is de camping leeg te vegen.

V.O.F. Driessen-Schoen is nog steeds de eigenaar en enige rechtmatige exploitant van Camping de Berekuil. Maar omdat ook dhr. Elenbaas zich voordoet als de exploitant, heeft de belangenvereniging op vrijdag 16 november beide partijen een aangetekende brief gestuurd met daarin een sommatie om de gasleverantie te continueren.

Beide brieven zijn voor leden te downloaden:

Sommatie aan Elenbaas
Sommatie aan Driessen