Rioolratten

Op de camping is thans de ideale leefomgeving gecreëerd voor rioolratten, de zogenaamde open riolering. De stank is onbarmhartig, stoepen verzakken en mensen kunnen hun wc niet meer gebruiken.

Er is door de beheerder een deskundige bij gehaald en na een poging de boel te ontstoppen meldde deze dat er meer voor nodig was dan een trekveer.

Het zou een dure reparatie worden. Daarna is het stil geworden, behalve dan het blubberende geluid van een rioolpijp die uitmondt in het zand.

De gemeente heeft het gemaal dat de polder droog moet houden nagekeken, hetgeen natuurlijk niet helpt tegen de ernstige beschadigen van het afvoersysteem, die door onkundig en onbezonnen werkzaamheden de afgelopen weken zijn ontstaan.

Opvallend is dat juist nu er een leefomgeving ontstaat die bij uitstek geschikt is voor een bepaalde diersoort, het reeds aanwezig dier vertrokken is.

Zie fotorapportage.