Driessen negeert vonnis en sluit gas af

Sinds 16 maart wordt er geen gas meer geleverd door de eigenaar van de camping dhr. Th. Driessen. Op het terrein van de camping staan twee propaangastanks van ieder 5000 liter die alle chalets voorzien van gas. Nu Driessen de leverancier niet meer betaalt, blijven de tanks leeg.

Tot 10 januari dit jaar, betaalden de chaleteigenaren rechtstreeks hun gas aan de leverancier. Elke maand werd er door iedereen netjes vooruit betaald en eventuele verschillen werden later verrekend. Keurige rekeningen met gasstanden zoals dat hoort.

Tussen de gasleverancier en de camping was een contract waarvan de verlenging is opgezegd door Driessen die van mening was dat er geen gas meer geleverd hoefde te worden. Drie chaleteigenaren spanden een kort geding aan die ze wonnen. Driessen moest gas blijven doorleveren onder last van forse dwangsommen.

Na dit vonnis heeft Driessen uit rancune deze drie mensen de huur opgezegd.

Op 16 februari ontvingen alle chaleteigenaren een rekening met de cryptische omschrijving “voorlopige aan betaling, doorleveren gasvoorzieningen.” Het te betalen bedrag was voor iedereen gelijk namelijk 450 euro. Ook voor mensen die in de wintermaanden geen gebruik maken van hun chalet en deze winterklaar hebben achtergelaten. Zie hier een voorbeeldrekening.

De advocaat van de belangenvereniging heeft daarop een brief gestuurd met het dringende verzoek correcte rekeningen op te maken en te versturen. Zoals gebruikelijk komt daar geen reactie op en zonder verdere waarschuwing zijn de gastanks op zaterdag 16 maart leeg.
Driessen had die week nog mensen overgehaald om die 450 euro te betalen omdat zij anders van het gas afgesloten zouden worden. Ongeveer de helft heeft betaald, een ander deel stond op het punt te betalen maar evengoed wordt er nu bij niemand gas geleverd.

Een spoed kort geding werd aangespannen door de belangenvereniging en diende op 27 maart. Helaas wordt er pas op 10 april een vonnis uitgesproken, dit terwijl er toch een urgente kwestie speelt. Tot een schikking tussen Driessen en de belangenvereniging is het niet gekomen. De campingeigenaar blijkt de datum 10 april prima uit te komen en heeft inmiddels mensen gedreigd de elektriciteit van hun chalet af te sluiten na 10 april als ze hun gasrekening niet betaald hebben.

Vlak na de zitting van de rechtbank vraagt RTV Utrecht in een TV-interview aan Driessen waarom hij nu de dwangsommen tot over een ton heeft laten oplopen. Grijnzend verklaart de campingbaas dat hij dan maar failliet gaat.

Tegen deze gewetenloosheid vechten de chaleteigenaren nu al vele jaren.

In de rechtszaal verklaart Driessen dat zijn betalingsachterstand bij de gasleverancier is teruggebracht tot rond de 2.000 euro. Echter uit een telefoongesprek met de de gasleverancier deze week, blijkt dezelfde schuld van dik over de 10.000 euro nog steeds open te staan. De gasleverancier bereidt intussen ook procedures voor.

Het riool is sinds november vorig jaar op een deel van de camping defect en daar werd lange tijd niets tegen ondernomen, ook niet na herhaalde klachten van de belangenvereniging bij de diverse loketten van de gemeente. Een rioleringssysteem dat gesloten behoort te zijn, was geheel open en stond in verbinding met het grondwater. Een vernietigend rapport van het hoogheemraadschap bleef weken in een lade van het college liggen. Pas na kritische vragen van een VVD-raadslid en na rapportages op RTV Utrecht, werd er in week 13 iets ondernomen door de gemeente.