Recht op gas, maar je krijgt het niet

Op woensdag 10 april is het vonnis bekend gemaakt van het kort geding over de gasleverantie op Camping de Berekuil. De vorderingen van de belangenvereniging zijn afgewezen. Hoewel campingeigenaar Driessen wel verplicht is gas te leveren, kon hij daar redelijkerwijs niet aangehouden worden als er niet betaald werd. Ook zou de belangenvereniging niet kunnen garanderen dat iedereen zijn of haar gasrekening uiteindelijk betaalt.

Een bijzonder opmerkelijke uitspraak. Als er sprake is van wanbetaling, dan is het de verplichting van Driessen om een herinnering te sturen aan de zogenaamde wanbetaler en deze in gebreke te stellen.

Maar op de camping hier gebeurt exact het omgekeerde!

Driessen stuurt een “spooknota” waartegen de belangenvereniging via een advocaat netjes bezwaar aantekent. Op dit bezwaar wordt niet gereageerd door Driessen en zonder enige waarschuwing vooraf is er opeens geen gas meer op de camping. Ook niet voor de mensen die wel betaald hebben, en dat is toch minstens de helft.

Het is wettelijk verboden mensen van gas, water of licht af te sluiten in de periode tussen 1 oktober en 1 april. In de zomerperiode mag er wel afgesloten worden maar dan gelden er voorwaarden. De schuldeiser moet een herinnering gestuurd hebben, daarna een incassotraject starten en als dat ook niet leidt tot betaling, pas dan mag er worden afgesloten.

Dit alles is hier helemaal niet gebeurd en de rechter vindt dit kennelijk geen punt. De hufterigheid en het gemanipuleer met de waarheid van een dictator worden beloond!

Er zitten ook positieve kanten aan de uitspraak. Er wordt nogmaals duidelijk gesteld dat de gasleverantie onder de verantwoordelijkheid valt van de camping. Dat de huuropzeggingen die Driessen eind 2007 stuurde niet geldig zijn en dat hij niet zomaar eenzijdig nieuwe reglementen aan de mensen kan opdringen.

Al met al is deze uitspraak toch onthutsend, maar sterkt ons des te meer door te gaan ons recht te halen