Campingeigenaar fraudeert met erfpachtvoorwaarden

Diverse aspirant kopers hebben al hun sporen achtergelaten op Camping de Berekuil. Telkens zonder toestemming van de gemeente. Al meerdere malen heeft Belangenvereniging Camping de Berekuil bij de gemeente aangekaart, dat de erfpachtvoorwaarden niet worden nageleefd en dat er gehandeld wordt in strijd met die voorwaarden.

We worden dan door de gemeente afgescheept met antwoorden als “Wij erkennen de andere partijen niet. Alleen V.O.F. Driessen-Schoen is voor ons een gesprekspartner” en “Dat er handtekeningen tussen beide partijen worden gezet, zien we als civiel rechtelijk en daar bemoeien wij ons als gemeente niet mee”.

Inmiddels gedraagt Ton Oostveen - eigenaar van Bouwpro B.V. - zich als de nieuwe eigenaar van de camping. Ook start hij inmiddels kort gedingen en daarbij wordt een koopovereenkomst ingezet als bewijs dat hij de nieuwe eigenaar van de camping is. In die overeenkomst, die door een in Utrecht zeer bekend notarissenkantoor is opgesteld, staat een frauduleuze tekst. De bijzondere erfpachtvoorwaarden die van toepassing zijn op Camping de Berekuil zijn verminkt opgenomen in de akte van levering. Daarin staat o.a. het volgende citaat:

De erfpachters zijn verplicht de camping of onderdelen daarvan te verhuren of te verpachten casu quo het beheer op enigerlei andere wijze aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande toestemming van het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente.

Het is niet alleen een nogal vreemde en onlogische bepaling, maar deze bepaling zorgt ook voor verwarring. Zoals de bepaling nu opgesteld is, verdoezelt de tekst het feit dat er helemaal geen overeenkomst gesloten mag worden. Deze foutieve tekst is zelfs in de rechtszaal getoond om te laten zien dat alles in orde is en dat Oostveen zich als eigenaar van de camping mag uitgeven. De werkelijke tekst uit de erfpachtvoorwaarden luidt echter heel anders:

De erfpachters zijn verplicht de camping als een goed campingbeheerder te beheren.
Het is de erfpachters niet toegestaan de camping of onderdelen daarvan te verhuren of te verpachten casu quo het beheer op enigerlei andere wijze aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande toestemming van het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente.

Gelet op de werkelijke tekst van de erfpachtvoorwaarden - die verhuur en verkoop uitdrukkelijk verbiedt zonder toestemming van het college van burgemeester en wethouders - had er dus nooit een overeenkomst tot stand kunnen komen zoals deze nu op papier staat. De verandering is heel bewust aangebracht om een illegale constructie tussen de twee partijen toch stiekem mogelijk te maken.

We zullen dit feit opnieuw onder de aandacht van het college van B&W brengen.