Klucht de Berekuil

Bluf en intimidaties, we zijn het inmiddels wel gewend. Ook de nieuwste aspirant campingeigenaar Ton Oostveen lukt het niet om eigenaar te worden van de camping. En dat is niet vreemd omdat hij geen enkele waarde hecht aan de belangen van anderen.

Al weer bijna twee jaar is vastgoedeigenaar Ton Oostveen aanwezig op de camping. Er wordt een begin gemaakt aan de bouw van een nieuwe receptie in een bestaand gebouw dat inmiddels al weer een jaar onaangeroerd is en als een bouwval aan de ingang van de camping staat. Veel activiteit... tot er niet betaald wordt en de aannemers weg blijven. Uit diverse richtingen horen we dat dit zo'n beetje het handelsmerk is van dhr. Oostveen: iets beginnen en niet afmaken of er een zeer langdurig project van maken waarvan niemand weet waar het einde is. Wij weten inmiddels ook dat hij in zeven sloten tegelijk loopt.

Stalen rijplaten die begin 2014 noodzakelijkerwijs werden neergelegd omdat de paden kapotgereden waren en onbegaanbaar raakten, zijn na een half jaar weer weggehaald door de verhuurder van de rijplaten omdat er niet betaald werd. De paden zijn weer even onbegaanbaar als voorheen. Er staan puincontainers die al een jaar niet opgehaald zijn omdat er niet voor betaald wordt, de rekening loopt op. Nieuwe containers die nu nodig zijn, worden daarom bij andere bedrijven besteld.

De camping kan niet verkocht worden vanwege beslagleggingen over het niet leveren van gas en niet betaalde dwangsommen. Oostveen heeft in juni 2014 die beslagleggingen proberen op te heffen via een kort geding maar de rechter heeft die vordering afgewezen.

Gemeente Utrecht heeft in februari 2015 toestemming aan Oostveen gegeven voor het beheer van de camping. Over de erfpachtoverdracht waren ze nog in onderhandeling maar de gemeente was niet op de hoogte van beslagleggingen (ook op de erfpachtrecht). Reden voor Oostveen om mensen te intimideren dat ze nu enkel aan hem mogen betalen en dat betalingen aan VOF Driessen-Schoen niet legaal zijn en als onbetaald worden beschouwd. Onzin natuurlijk want de chaleteigenaren hebben overeenkomsten met de camping en Oostveen is daar niet de eigenaar van.

We hebben de gemeente gewezen op het feit dat er een constructie gebruikt wordt tussen de VOF Driessen-Schoen en Bouwpro B.V. die bedoeld lijkt te zijn om andere belanghebbenden de wind uit de zeilen te nemen en te duperen.

Op 27 maart lezen we op RTVU het volgende: Utrecht steekt weer stokje voor verkoop De Berekuil.