Oostveen haalt bakzeil bij rechter

De heer Ton Oostveen van Bouwpro B.V. c.q. Camping de Berekuil heeft tegen maar liefst drie chaleteigenaren op Camping de Berekuil rechtszaken aangespannen om ze van de camping af te krijgen. Zij zouden moedwillig zijn herstructurering van de camping tegenwerken, onwillig zijn de nieuwe huurovereenkomst (een wurgcontract) te tekenen en notoire wanbetalers zijn.

Het waren reeds langlopende rechtszaken maar op 10 februari 2016 deed – toch eerder dan verwacht – de kantonrechter uitspraak. Oostveen is op alle punten in het ongelijk gesteld!

De kantonrechter gaat gelukkig diep inhoudelijk in op alle beweringen van Oostveen en ontzenuwt ze stuk voor stuk. Er is géén sprake van wanbetaling als de jaarplaats in twee termijnen betaald wordt. Er is wél sprake van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en dus moet Oostveen wél schadeloosstellen. Herstructurering van de camping is wél mogelijk, ook al moet Oostveen rekening houden met de huidige chaleteigenaren. En de nieuwe overeenkomst die Oostveen de chaleteigenaren voorlegt is erg ongunstig voor de chaleteigenaren.

Oostveen beroept zich op het feit dat hij op zijn kosten de chalets wil verplaatsen naar een andere locatie op de camping. De kantonrechter ziet in dat Oostveen dit wel belooft, maar niet nakomt. Er zijn immers al verplaatsingsovereenkomsten getekend, maar zonder opgaaf van reden laat Oostveen de datum van verplaatsing passeren. Daarom wordt ook dit argument van Oostveen van tafel geveegd.

Tijdens de laatste rechtszitting verklaarde Oostveen onverwacht dat hij de eis van het tekenen van het nieuwe wurgcontract liet vallen. Zelfs deze wanhoopsdaad van Oostveen heeft geen indruk op de kantonrechter gemaakt.

Deze uitspraken zijn een enorme steun in de rug van de chaleteigenaren en roepen een halt toe aan de tegen alle redelijkheid en billijkheid ingaande ontwikkelplannen van Oostveen.

De uitspraken zijn te lezen via onderstaande links:
3174784 UC EXPL 14-9946 aw/1370
3476492 UC EXPL 14-15858 aw/1370
3202235 UC EXPL 14-10518 aw/1370