Onder één hoedje

In de zomer van 2016 diende dhr. Oostveen een vergunningsaanvraag in bij de gemeente voor de bouw van 34 chalets. Op 25-10 publiceerde de gemeente dat een vergunning is verleend voor 21 chalets. Niet alleen komt de verleende vergunning niet overeen met de aanvraag maar ook tekeningen bij de afgehandelde vergunning zijn opeens anders dan die bij de aanvraag. Deze hele zaak klopt van geen kanten. Natuurlijk heeft de belangenvereniging bezwaar aangetekend.

Wij hebben vastgesteld dat de verleende vergunning is verstrekt op grond van onjuiste informatie bij de aanvraag. De weergegeven “bestaande situatie” komt niet overeen met de werkelijke situatie en de “nieuwe situatie” is conflicterend met de werkelijke huidige situatie en in strijd met de rechten van reeds bestaande vergunninghouders.

Zo worden er in de “situatie bestaand” maar liefst 13 bestaande chalets van vergunninghouders weggelaten op de tekeningen en in de “situatie nieuw” staan op sommige van die plaatsen opeens nieuwe huisjes van de camping. De gemeente heeft kennelijk niet de moeite genomen om de aanvraag aan de realiteit te toetsen of vindt de belangen van andere vergunninghouders onbeduidend. Met het toekennen van de vergunning is de gemeente ook in strijd met artikel 5 van de regels bij het vigerende bestemmingsplan “De Berekuil”.

Artikel 5: Antidubbeltelbepaling Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat een stuk grond dat al eens was betrokken bij het verlenen van een bouwvergunning bij de beoordeling van latere bouwplannen nogmaals wordt betrokken.

Nog schokkender wordt het als bij de vergunning op het kaartje “Situatie nieuw” bij 2 chalets de opmerking staat, “Bestaande chalets slopen i.v.m. beeldkwaliteit camping”. Ten eerste stond deze opmerking helemaal niet op de tekening bij de aanvraag, dus heeft de gemeente deze er zelf aan toegevoegd of heeft Oostveen dit later met de gemeente bekokstoofd? En ten tweede, laten dit nu net die 2 chalets zijn die dhr. Oostveen heeft getracht middels een kort geding te laten ontruimen maar waarin de rechter hem in zeer uitgebreide motivatie op alle punten in het ongelijk heeft gesteld in februari 2016. Zie: Oostveen haalt bakzeil bij rechter.

Volgens de tekeningen staat er een restaurant op het terrein, en daarnaast een parkeerterrein voor 82 plaatsen. Beiden bestaan niet en hebben nooit bestaan. Er was ooit een heel ander gebouw waar een kantine was gevestigd maar die is al jaren geleden afgebroken. Het restaurant dat er zou moeten komen, is nooit gebouwd en daarom is de vergunning daarvoor ook reeds lang verlopen. Er staat al jaren een geraamte van een oude varkenschuur waarvan de bouw al meer dan een jaar stil ligt. Middenin dat geraamte staan nog steeds een paar mooie bomen!

Het is al jaren een puinhoop op de camping en daar is de gemeente en het “management” van de camping debet aan. Soms vraag je je af welke rol de gemeente speelt bij dit soort spelletjes. Dit hele zaakje stinkt wat ons betreft.

Belangrijke links voor dit artikel:

Omgevingsvergunning
Bezwaarschrift
Inventarisatie december 2016
Oostveen haalt bakzeil bij rechter