Vanaf nu de Berekuil een echte camping?

23 september 2010: een heuglijke datum. De gemeenteraad  gaat akkoord met het bestemmingsplan Camping de Berekuil.

Alle politieke partijen, behalve de SP, keuren het bestemmingsplan goed. Daarbij geeft de VVD een stemverklaring af waar alle fracties zich bij aansluiten.

"De VVD-fractie heeft geworsteld met de afweging tussen het beschermen van het persoonlijk eigendom van de chaleteigenaren en de handhaving van de eerder uitgezette kaders. Wij zijn echter van mening dat de regels moeten worden gehandhaafd.
Wij vrezen dat het toelaten van uitzonderingen niet tot bestendig beleid zal leiden.
Wij zijn van mening dat  personen die tot 2003  zonder vergunning hebben gebouwd konden weten dat hun bouwsels illegaal zouden kunnen worden verklaard."

 

De laatste regel  zou ingegeven kunnen zijn door de uitspraken van een persoon die bij de raadsinformatie avond zijn verbijstering had uitgesproken over het feit dat hij een brief van de gemeente had gekregen waarin hij gesommeerd werd een bouwvergunning voor zijn illegale chalet aan te vragen. Hij was van de ene op de andere dag tot wetsovertreder verklaard.
Noch de makelaar, noch de eigenaar/exploitant van de camping noch de notaris hadden met een woord gerept dat het chalet bouwvergunningsplichtig was.

Als nette burgers hebben de chaleteigenaren een bouwvergunning aangevraagd en ook gekregen. Dit geldt voor 53 eigenaren (zie blz. 38 van de juridische toelichting op het bestemmingsplan).
Een klein aantal moet zijn bouwvergunning nog bevechten via de rechter, maar dat ziet er goed uit mede door een ingrijpende wetswijziging.

De raadsleden dachten kennelijk dat op de camping alleen nog maar illegale bouwsels stonden waartegen moest worden gehandhaafd. En daar moest het nieuwe bestemmingsplan dan voor zorgen. Een pijnlijke misvatting dus.

De laatste zin van deze stemverklaring is net zo pijnlijk.
"Wij roepen het college nogmaals op om er alles aan te doen om vanaf nu de Berekuil een echte camping te laten worden."

Dan denk ik niet dat de raadsleden het bestemmingsplan goed doorgebladerd hebben. Er staat een levensgrote tekening in waarop staat aangegeven waar het toeristisch kamperen kan plaatsvinden.
De oorspronkelijk opzet was om 1,8 hectare vrij te houden voor kamperen. Het echte campinggebeuren dus waar de gemeenteraadsleden zo op aandringen. Gezien de totale oppervlakte van rond 4,5 hectare is dit bepaald niet het overgrote deel. Maar goed, er moet ook ruimte zijn voor een receptie, woning voor de beheerder, een was- en toiletgelegenheid, een kantine, paden en voor parkeren.

In het door de gemeente goedgekeurde bestemmingsplan staat nu een strookje van hooguit 0.6  hectare ter beschikking voor het echte campinggebeuren.......

Denken de gemeenteraadsleden nu echt dat het college er alles aan doet om vanaf nu de Berekuil een echte camping te laten worden? Op dat stukje grond? Waar ze zelf mee ingestemd hebben? Realiseren ze zich wel dat dat een enorme reductie is ten opzichte van de eerdere situatie?

Als de gemeente goed geinventariseerd had, was dat stukje grond met gemak groter geweest zonder ook maar een chaleteigenaar te benadelen.

Of: heeft het college erg goed de krant gelezen? Ik citeer de eigenaar van de camping:

"als het moet dan zal ik een veldje aanhouden voor tenten en toercaravans, alleen laat ik ze er vanaf volgende zomer niet meer toe. De gemeente kan zoveel willen, maar ik ben de eigenaar van de camping (AD, 30- 6- 2004.)"

Nou, dat veldje heeft hij in het bestemmingsplan gekregen. Over de toekomst van de camping hoeft de gemeente zich geen illusies meer te maken.

 

'Wij roepen het college nogmaals op om er alles aan te doen om vanaf nu de Berekuil een echte camping te laten worden. heel graag!'..........