Illegale boomkap op Camping de Berekuil

Er hebben op grote schaal snoei- en kapwerkzaamheden plaatsgevonden op het terrein van de camping. De exploitant en het personeel van de camping hebben samen met een ingehuurd hoveniersbedrijf, veel struiken gesnoeid of verwijderd en diverse bomen tot behoorlijk formaat gekapt.

Voor het kappen van deze bomen en mogelijk vele struiken, waren omgevingsvergunningen voor kappen noodzakelijk. De vergunningaanvragen voor dit soort werkzaamheden worden door gemeente Utrecht gepubliceerd in stadskrantjes en op de website. Er is dan een zienswijzemogelijkheid van 4 weken. Binnen die termijn kunnen andere belanghebbende partijen hun bezwaar kenbaar maken.

Voor zover de belangenvereniging bekend, zijn er geen vergunningen aangevraagd voor deze kap. Er valt daarom te vrezen dat de campingexploitant van plan is om nog meer kostbare bomen te laten sneuvelen.

Donderdagochtend heeft de vereniging contact opgenomen met de gemeente en gelukkig bleek er dinsdag al melding gemaakt te zijn van illegale boomkap. Medewerkers van toezicht en handhaving van de gemeente zijn ter plaatse geweest en er is proces verbaal opgemaakt. De werkzaamheden zijn stil gelegd.

De zaak loopt nog bij de gemeente en we hebben de inhoud van het proces verbaal helaas nog niet in handen. Op verzoek van de gemeentemedewerker nemen we in de eerste week van 2012 opnieuw contact op over de status van deze zaak.