Schrikbewind op de camping

Onlangs kondigde Marco Elenbaas op RTV Utrecht aan Camping de Berekuil over te gaan nemen. De nieuwe naam zou City Resort Utrecht worden.

Kort voor de berichtgeving in de media heeft de belangenvereniging contact met hem gezocht. Aanvankelijk waren er een aantal positieve telefoongesprekken maar van een overleg tussen de heer Elenbaas en het bestuur is nog geen sprake geweest. Inmiddels zijn de destructieve werkzaamheden op de camping volop aan de gang en wordt het duidelijk dat wij alle reden hebben om ons ernstig zorgen te maken over de toekomst van de camping.

Nog geen week nadat de werkzaamheden zijn begonnen, hebben de incidenten zich opgestapeld en is er bij ons geen enkel vertouwen meer in deze partij. Dit resulteert in onderstaande mail aan de heer Elenbaas. Tevens hebben wij de mail doorgestuurd naar de gemeenteraad en raadsleden van Utrecht.

 


Geachte heer Elenbaas,

In november vorig jaar heeft het bestuur van de belangenvereniging contact met u opgenomen over de vermeende overname van de camping. Daarbij gaf u aan het zeer belangrijk te vinden met ons te praten en in goed overleg met elkaar verder te gaan. Ook heeft u aangegeven dat u denkt dat wij er samen wel zullen uitkomen.

Helaas moeten wij thans constateren dat een goed overleg met uw partij niet mogelijk is gebleken, ondanks de diverse telefonische gesprekken tussen u en de voorzitter van het bestuur. Eerder heeft u aangegeven met het bestuur om de tafel te willen zitten. Dit is tot op heden niet gerealiseerd, iets wat in onze ogen al in een veel eerder stadium had moeten plaatsvinden. Ook heeft u aangegeven dat u heel erg uw best doet de camping op orde te krijgen.

In de paar dagen dat onder uw paraplu op de camping werkzaamheden zijn verricht, is er niets dan ellende ontstaan en blijkt u volledig ongeïnteresseerd te zijn in de persoonlijke eigendommen en belangen van de chaleteigenaars.

  • Diverse heggen of hekjes zijn kapot gemaakt door de graafmachine, zonder toestemming van de eigenaar.

  • Waterleidingen van enkele chalets zijn kapot gemaakt waardoor eigenaars van vrijdagmiddag t/m maandagmiddag zonder water hebben moeten zitten.

  • Een gasleiding is kapotgetrokken op maandagmiddag waardoor de gehele camping van het gas afgesloten moest worden. Dit is pas in de loop van dinsdag opgelost.

  • In zeker twee gevallen zijn natuurlijke afscheidingen (heggen) van jaarplaatsen volledig verwijderd zonder de toestemming van de betreffende jaarplaatshouders. Daarvan is inmiddels door de chaleteigenaars aangifte gedaan bij de politie.

Het is duidelijk dat de graafwerkzaamheden niet met enig verstandig beleid worden uitgevoerd en zelfs tot zeer gevaarlijke situaties kunnen leiden. Alle graafwerkzaamheden zijn telkens gedirigeerd door de heer Den Hertog die voor zover ons bekend de makelaarsrol van V.O.F. Driessen-Schoen vertegenwoordigt. Hij gedraagt zich uiterst onbeschoft en respectloos naar de mensen. Nadat hij de heg van iemand volledig onrechtmatig verwijderd heeft, vertelt hij de chaleteigenaar achteraf dat deze blij moet zijn dat hij het zelf niet hoeft te doen.

De illegale boomkap eerder dit jaar op de camping is eveneens gedirigeerd door de heer Den Hertog.

In een ander geval waarbij ook de heg onrechtmatig volledig door de heer Den Hertog is verwijderd, heeft een campingmedewerker namens u aangeboden een hegje neer te zetten van 60 cm. Dit is geen compensatie. Daarbij werd tevens gedreigd dat als er door de chaleteigenaar een schutting geplaatst zou worden, deze door de camping verwijderd zal worden. Afscheidingen tussen de chalets mogen 180 cm zijn. De gemeente heeft de voorkeur voor natuurlijke afscheidingen boven schuttingen. Het is echter niet aan u om handhavend op te treden namens de gemeente. Het is u tevens niet toegestaan zonder toestemming aan andermans eigendom te komen, laat staan te beschadigen of te verwijderen.

In uw persbericht van vrijdag 16 maart geeft u aan dat alles in constructief overleg gaat met o.a. de chaleteigenaars. Dit is tot op heden niet het geval gebleken, er is geen enkel overleg geweest met de belangenvereniging noch met de eigenaren van chalets.

U heeft voor ons inmiddels bewezen een zeer ongeschikte partij te zijn om Camping de Berekuil op behoorlijke wijze te exploiteren. Zoals er nu te werk wordt gegaan, lijkt het er eerder op dat u bezig bent het terrein voor te bereiden om leeg te vegen en aan een projectontwikkelaar over te dragen. U berokkent niet alleen schade aan de eigendommen van de chaleteigenaars maar ook aan de camping als geheel.

Omdat u ook geen enkele ambities toont om zelf de camping te runnen, hetgeen verwacht zou worden van een partij die graag een camping wil overnemen, moet er gevreesd worden dat de campingfunctie onder uw bewind volledig zal verdwijnen. Dit is niet in het belang van de stad Utrecht en wij zullen ons ook hard maken dat dit niet zal gebeuren.

U bent niet de eigenaar van de camping en dat zult u wat ons betreft ook niet worden. De eigenaar van de camping is nog steeds V.O.F. Driessen-Schoen.

Er zijn andere geïnteresseerde partijen die de camping zeer graag willen overnemen en opknappen. Zij zien vele mogelijkheden om er weer een fraaie stadscamping van te maken. Dit is ook wat de belangenvereniging nastreeft.

De belangenvereniging gaat in beraad om verdere acties te ondernemen.

 

Hoogachtend,

Het bestuur van de belangenvereniging.