Belangenvereniging doet aangifte tegen eigenaar camping

Vanaf het pinksterweekend, sinds dinsdag 29 mei, blijkt dat alle brieven en andere poststukken gericht aan huurders van jaarplaatsen op Camping de Berekuil, niet meer bij hen terecht komen. Postbezorging wordt hen door de campingeigenaar onthouden. De campingeigenaar is hierdoor niet alleen onbehoorlijk verhuurderschap te verwijten, hij pleegt hiermee ook een zeer ernstig strafbaar feit.

Eerder dit jaar kondigde het campingteam onder leiding van de mogelijk toekomstig eigenaar van de camping, dhr. Marco Elenbaas, in een algemene nieuwsbrief aan dat er op termijn geen post meer geleverd zal worden aan de huurders en gasten op de camping. Bijzonder want het is een zeer gebruikelijk dienst van campings, hotels en pensions wereldwijd om hun gasten van post te voorzien als die bij hen aangeboden wordt. Ook op Camping de Berekuil is dit altijd een goed gebruik geweest. Daarom is het zo opmerkelijk dat een mogelijk toekomstig eigenaar van de camping hier een eind aan maakt. Hij is blijkbaar niet van plan om met de standplaatshouders er een gezellige camping van te maken.

In reactie op de algemene nieuwsbrief van de camping heeft de belangenvereniging meteen een aangetekende brief gestuurd waarin onder andere bezwaar gemaakt wordt tegen het staken van de postbezorging. In onze brief hebben wij ook te kennen gegeven dat het voorgenomen verwijderen van postbussen van de recreanten vernieling is van eigendom van de vereniging. De camping heeft daarom afgezien van het verwijderen van de postbussen en deze in plaats daarvan verhuisd naar een plek dichterbij de receptie. De belangenvereniging dacht er daarom van uit te mogen gaan dat de camping de postbezorging ook niet zou staken. Een antwoord op onze aangetekende brief hebben wij zoals gebruikelijk nooit ontvangen.

Sinds het Pinksterweekend heeft de heer Elenbaas aan diverse recreanten verklaard de post te retourneren en dat hij dit gewoon mag doen. Ook verklaart hij dit te doen onder druk van de gemeente Utrecht. Beide beweringen zijn onwaar, de gemeente mag en zal dit niet van de camping verlangen omdat zij dan een civiele partij aan zou zetten tot het plegen van een strafbaar feit.

Wetboek van Strafrecht, Artikel 201: Hij die opzettelijk brieven of andere stukken, aan een post- of telegraafkantoor bezorgd of in een postbus gestoken, aan hun bestemming onttrekt, opent of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Door het niet aannemen van post of door het retourneren ervan, zorgt de campingeigenaar en het personeel er voor dat poststukken de geadresseerden niet kan bereiken.  De geadresseerden wordt hiermee bewust en opzettelijk schade toegebracht en zij worden hierdoor ernstig benadeeld.

De belangenvereniging heeft vandaag aangifte gedaan bij de politie en de gemeente op de hoogte gesteld van de situatie.