Onlangs kondigde Marco Elenbaas op RTV Utrecht aan Camping de Berekuil over te gaan nemen. De nieuwe naam zou City Resort Utrecht worden.

Kort voor de berichtgeving in de media heeft de belangenvereniging contact met hem gezocht. Aanvankelijk waren er een aantal positieve telefoongesprekken maar van een overleg tussen de heer Elenbaas en het bestuur is nog geen sprake geweest. Inmiddels zijn de destructieve werkzaamheden op de camping volop aan de gang en wordt het duidelijk dat wij alle reden hebben om ons ernstig zorgen te maken over de toekomst van de camping.

Nog geen week nadat de werkzaamheden zijn begonnen, hebben de incidenten zich opgestapeld en is er bij ons geen enkel vertouwen meer in deze partij. Dit resulteert in onderstaande mail aan de heer Elenbaas. Tevens hebben wij de mail doorgestuurd naar de gemeenteraad en raadsleden van Utrecht.

Onlangs meldde zich bij de belangenvereniging een echtpaar dat geïnteresseerd is om Camping de Berekuil over te nemen. Momenteel hebben zij al een andere camping en zij zien onze camping als een echte uitdaging. Ze hebben alle ontwikkelingen rond de camping zeer goed gevolgd en zijn van mening dat er echt iets moois van te maken is. Na een eerste telefonisch gesprek waren wij ook zeer geïnteresseerd in deze partij en het voltallige bestuur heeft hen bezocht op hun camping.

Er hebben op grote schaal snoei- en kapwerkzaamheden plaatsgevonden op het terrein van de camping. De exploitant en het personeel van de camping hebben samen met een ingehuurd hoveniersbedrijf, veel struiken gesnoeid of verwijderd en diverse bomen tot behoorlijk formaat gekapt.

Voor het kappen van deze bomen en mogelijk vele struiken, waren omgevingsvergunningen voor kappen noodzakelijk. De vergunningaanvragen voor dit soort werkzaamheden worden door gemeente Utrecht gepubliceerd in stadskrantjes en op de website. Er is dan een zienswijzemogelijkheid van 4 weken. Binnen die termijn kunnen andere belanghebbende partijen hun bezwaar kenbaar maken.

Een terugkerend fenomeen op Camping de Berekuil. Begin februari, zo vlak voor het begin van het seizoen arriveren de eersten. Ze zijn eigenlijk nergens meer welkom dus blijven ze zo lang mogelijk op dezelfde plek. Het is inmiddels een traditie geworden die zijn begin heeft  in 2009. Het begint vaak met slechts twee caravans. De praktijk leert dat het niet bij twee 'wagens' zal blijven maar dat het er uiteindelijk 10 tot 20 zullen worden. In elke caravan wonen vaak tot wel vijf kinderen die allemaal geen leerplicht lijken te hebben.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht heeft op 4 mei 2010 bepaald dat de gemeente Utrecht geen actie mag ondernemen op camping de Berekuil op grond van een nog niet goedgekeurd bestemmingsplan. Dit beviel de gemeente niet en ging in hoger beroep. Dit hoger beroep werd behandeld op 12 januari 2011 bij de Raad van State.

Tijdens deze rechtszitting was een opvallende bewering van de advocate van de gemeente:

"De gemeente verklaart dat na de terechtwijzing door de Raad van State in 2004 de gemeente wel degelijk opnieuw de situatie op de camping heeft geinventariseerd."

Even ter herinnering: De gemeenteraad moest op een gegeven moment zijn goedkeuring verlenen aan het nieuwe bestemmingsplan van camping de Berekuil. De Raad van State had het eerdere bestemmingsplan mede afgekeurd omdat een deugdelijke inventarisatie ontbrak.

Het laatste nieuws van het Joomla! Team